Konferencja

2020-Kontakt

Organizatorzy:

Natasza Szutta
Krystyna Bembennek
Maria Łojek - Kurzętkowska

Kontakt: nauczaniefilozofii@ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4a
80-952 Gdańsk