Konferencja

2020-Aktualności

Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza do udziału w IV edycji konferencji:

Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?
EDUKACJA FILOZOFICZNA
– POMIĘDZY POSZUKIWANIEM SENSU ŻYCIA A NAUKĄ KRYTYCZNEGO MYŚLENIA
(Gdańsk 6 - 7 marca 2020)Filozoficzne dociekania zdają się być nastawione na realizację przynajmniej dwóch celów. Pierwszym z nich jest mądrość, którą – upraszczając nieco – można określić mianem wiedzy czy rozumienia rzeczy z możliwie jak najszerszej perspektywy. Choć taki cel można rozumieć jako poznanie wszystkiego, co istnieje i może istnieć, to mądrość dotyczy przede wszystkim poznania tego, co dla człowieka jest najważniejsze – sensu życia. Odpowiedzi na pytania: Po co przyszliśmy na ten świat i dokąd zmierzamy?, Czy, a jeśli tak, to co w życiu jest naprawdę ważne?, O co warto się troszczyć i zabiegać?

Drugim celem filozoficznych dociekań jest wypracowanie stosownych narzędzi, które zasadniczo można sprowadzić do umiejętności krytycznego myślenia. Stąd nauczanie filozofii oznacza wciąganie jej adeptów w poszukiwania, których azymut wyznacza z jednej strony dążenie do uchwycenia sensu życia, z drugiej dążenie do zebrania koniecznych narzędzi do realizacji celu pierwszego.Serdecznie zapraszamy do dyskusji na temat celów i metod edukacji filozoficznej.Nasze zaproszenie w charakterze gości specjalnych byli uprzejmi przyjąć:WYKŁADY PLENARNE:

Prof. dr hab. Stanisław Judycki (Uniwersytet Gdański) – zajmuje się epistemologią, historią filozofii współczesnej, filozofią religii (teologią filozoficzną), metafizyką.
Link 1
Link 2
Link 3Dr hab. Rafał Urbaniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – zajmuje się logiką, filozofią matematyki, zastosowaniem metod probabilistycznych w kryminologii, kryminalistyce i prawie.
Link 1
Link 2WARSZTATY:

Dr Marcin Będkowski (Uniwersytet Warszawski) – zajmuje się metodologią filozofii, analizą filozoficzną, praktycznymi zastosowaniami logiki i teorii krytycznego myślenia. Poprowadzi warsztaty nt. Filozofia w czasach popkultury.
Link 1
Link 2Jarosław Marek Spychała – twórca m.in. metody rozwijania kreatywności LEGO-LOGOS. W programie konferencji 4 godzinne warsztaty z zastosowania tej metody do nauczaniu filozofii i etyki z udziałem uczniów szkół średnich trójmiasta.
Link 1
Link 2
Link 3WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ nt. stanu nauczania etyki i filozofii w Polsce

Dr Marcin Trepczyński (Uniwersytet Warszawski) – współautor raportu Nauczanie filozofii na III i IV etapie edukacyjnym. Na bieżąco monitoruje sytuację nauczania tego przedmiotu w szkołach średnich oraz matury z filozofii.
Link 1
Link 2