Konferencja

2019-Kontakt

Organizatorzy:

Natasza Szutta
Artur Szutta
Krystyna Bembennek
Maria Łojek - Kurzętkowska

Naszą najlepszą rekomendacją są dotychczas zorganizowane przez nas konferencje:
http://www.virtueethics.ug.edu.pl/conferences

Kontakt: nauczaniefilozofii@ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4a
80-952 Gdańsk