Konferencja

2019-Aktualności

Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG
zaprasza do udziału w III edycji konferencji:
Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?
KRYTYCZNE MYŚLENIE
(Gdańsk 15 - 16 marca 2019)Sedno filozoficznych dociekań stanowi krytyczne myślenie. Filozof nie zapoznaje się jedynie z faktami, nie sprawdza filozoficznych teorii poprzez prowadzone w laboratoriach eksperymenty, lecz formułuje i ocenia tezy filozoficzne w oparciu o analizy językowe, logiczne czy pojęciowe. Waży argumenty, wnika w znaczenia słów, dokonuje wglądów w istoty rzeczy. Umiejętności, z których w trakcie tych analiz korzysta trudno przecenić. Pozwalają one myśleć jasno i klarownie, dostrzegać związki między sądami, nawet te subtelne, formułować jasne wypowiedzi i oryginalne argumenty. Krytyczne myślenie jest potrzebne wszędzie, nie tylko na filozoficznej konferencji, wykładzie, czy w trakcie pisania artykułu naukowego. Potrzebuje go dziennikarz piszący tekst w gazecie codziennej oraz nauczyciel dociekający z uczniami, co skrywa w sobie szkolna lektura, potrzebuje go obywatel śledzący polityczną debatę. Stąd też filozoficzna edukacja powinna kłaść szczególny nacisk na kształtowanie tej umiejętności u wszystkich uczniów, a nie tylko u przyszłych filozofów, aby każdy w optymalny sposób mógł korzystać z najwyższej władzy, jaką jest ludzki rozum.W nawiązaniu do ubiegłorocznych konferencji, które były okazją do bardzo interesującego spotkania akademików z nauczycielami filozofii i etyki na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, chcemy kontynuować wspólną refleksję i dyskusję.Nasze zaproszenie w charakterze gości specjalnych byli uprzejmi przyjąć:Prof. dr hab. Aldona Pobojewska (Uniwersytet Łódzki) – profesor filozofii, zajmuje się epistemologią, filozofią edukacji i wychowania.
http://filozof.uni.lodz.pl/prac/ap/about.html
https://filozofuj.eu/aldona-pobojewska-czym-jest-dialog/Dr hab. Krzysztof Wieczorek (Uniwersytet Śląski) – interesuje się głównie tzw. logiką nieformalną, teorią argumentacji i perswazji, związkami między logiką a psychologią.
http://www.krzysztofwieczorek.pl
https://filozofuj.eu/krzysztof-a-wieczorek-19-przyganial-kociol-garnkowi...W poprzednich latach Pan mgr Przemysław Staroń wraz ze swoimi uczniami zapraszał uczestników konferencji na tzw. FILOZOFICZNĄ ULICĘ POKĄTNĄ instalowaną w trakcie konferencji w naszym instytucie. Była to zawsze absolutnie niepowtarzalna ekspozycja materiałów dydaktycznych do nauczania filozofii i etyki, połączona z prezentacją i zachętą do ich testowania. Tym razem otrzymaliśmy zaproszenie do szczególnego miejsca, jakim jest wyjątkowa pracownia wyjątkowego nauczyciela filozofii i etyki, wyróżnionego tytułem NAUCZYCIELA ROKU 2018. W piątkowe popołudnie udamy się do II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie.
https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/584215,nauczyciel-roku...Ponieważ w ubiegłym roku wielkim zainteresowaniem cieszył się warsztat MYŚLENIE WIZUALNE W NAUCZANIU FILOZOFII, w tym roku także poprosiliśmy Panią Vitię Bartošová Hoffmann o poprowadzenie podobnych zajęć. Mgr Vitia Bartošová Hoffmann jest nauczycielkę w Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku oraz liderką i trenerką grupy „Myślenie wizualne” w centrum doszkalania nauczycieli „Kreatywna Pedagogika” w Gdańsku.
https://www.facebook.com/vitiamaluje/
https://filozofuj.eu/vitia-bartosova-hoffmann-kurs-1-sketchnoting-na-lek...Metodą edukacyjną, której celem jest wspieranie krytycznego myślenia i wysokiej kultury wypowiedzi jest debata filozoficzna. Mgr Maria Łojek-Kurzętkowska, nauczycielka filozofii etyki, doktorantka w IFSiD UG, autorka publikacji edukacyjnych oraz inicjatorka międzyszkolnego projektu edukacyjnego MŁODZI DEBATUJĄ, wraz z młodzieżą szkół licealnych, zaprezentuje metodę debaty oksfordzkiej. Uczniowie i uczennice z VI i IX LO w Gdyni wystąpią przed Państwem biorąc udział w filozoficznej debacie pokazowej.ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW I ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU!
Terminy i opłaty