Konferencja

2018-Aktualności

Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG
zaprasza do udziału w II edycji konferencji:
Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?
(Gdańsk 9 - 10 marca 2018)Wszyscy chcielibyśmy żyć w społeczeństwie ludzi mądrych i przyzwoitych. Niestety ludzie nie rodzą się ani mądrzy, ani przyzwoici. Dobrze, jeśli w trakcie swojego życia takimi się stają. Jednak proces stawania się mądrym i przyzwoitym nie jest automatyczny. Trzeba nieustannie podejmować wysiłek przemieniania siebie poprzez odpowiednie praktyki i refleksję. Wysiłek własny, choć konieczny, nie jest wystarczający. Szczególnie na początku drogi, w dzieciństwie i wczesnej młodości,niezbędna jest pomoc innych osób. Pomoc tę możemy określić mianem edukacji.Centralną rolę w edukacji zdają się odgrywać filozofia i wychowanie moralne. Pierwsza uczy ciekawości i krytycznego myślenia, bez których trudno wyobrazić sobie mądrość, drugie uwrażliwia na wartości i motywuje do moralnego rozwoju, koniecznych składników moralnej przyzwoitości.W nawiązaniu do ubiegłorocznej konferencji, która dała okazję do bardzo interesującego spotkania akademików z nauczycielami filozofii i etyki na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, chcemy kontynuować wspólną refleksję i dyskusję.W tym roku proponujemy temat: Rola i zadania edukacji filozoficznej.Nasze zaproszenie w charakterze gości specjalnych byli uprzejmi przyjąć:Prof. dr hab. Jacek Hołówka - emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje w Pedagogium w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych. Redaktor naczelny „Przeglądu Filozoficznego” - jednego z najlepszych polskich czasopism filozoficznych. Bardzo aktywny popularyzator filozofii. Zajmuje się filozofią analityczną, moralną i polityczną.

https://pedagogium.pl/wp-content/uploads/dokumenty/kadra/Jacek_Holowka.pdfProf. dr hab. Adam Grobler – pracuje na Uniwersytecie Opolskim. Autor licznych prac naukowych z zakresu metodologii nauk, teorii poznania, filozofii analitycznej i dydaktyki filozofii. Bardzo angażuje się w działalność na rzecz popularyzacji filozofii.

http://adam-grobler.w.interiowo.pl


Uczestnikom proponujemy udział w warsztatach z nowoczesnych metod dydaktycznych:

TUTORING W EDUKACJI FILOZOFICZNEJ - prowadząca mgr Maria Łojek-Kurzętkowska (nauczycielka filozofii i etyki, doktorantka IFSiD UG, konsultantka Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i propagatorka tutoringu jako metody nauczania)

 

MYŚLENIE WIZUALNE W NAUCZANIU FILOZOFII – prowadzący: mgr Przemysław Staroń (nauczyciel filozofii w II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie oraz opiekun międzypokoleniowego fakultetu filozoficznego "Zakon Feniksa", pracownik SWPS w Sopocie http://www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/45-psychologia/3132-mgr-przem...)

Vitia Bartošová Hoffmann (nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 82 w Gdańsku, jest liderką Kreatywnej Pedagogiki i członkiem Superbelfrów).

 

Ponadto:
FILOZOFICZNA ULICA POKĄTNA – absolutnie niepowtarzalna ekspozycja materiałów dydaktycznych do nauczania filozofii i etyki z prezentacją na temat ich wykorzystania oraz zaproszeniem do testowania.Terminy i płatności
Kontakt