Konferencja

Aktualności

Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa UG
Czasopismo popularnonaukowe „Filozofuj!”

zapraszają do udziału w konferencji
pt. Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?
(Gdańsk, 10-11. 03. 2017, IFSiD UG)Nauczanie filozofii, w tym etyki, nie polega jedynie na przekazywaniu treści czy „wtłaczaniu” informacji do umysłów uczniów. Filozofia to nie zbiór zdań do zapamiętania czy nawet zrozumienia. Filozofia to dziedzina, w której najważniejsza jest zdolność dziwienia się, samodzielnego i przepełnionego pasją zadawania pytań, wspólnego poszukiwania odpowiedzi, ważenia racji i argumentów. Stąd nauczanie filozofii wymaga szczególnego kunsztu i metod. Te zaś wymagają uważnego namysłu.Kierowani tym przekonaniem zwracamy się zarówno do akademików zajmujących się teoretycznymi problemami związanymi z edukacją filozoficzną i etyczną, jak i nauczycieli – praktyków - na co dzień zajmujących się nauczaniem z zaproszeniem do wspólnej debaty na temat „Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?”Gośćmi specjalnymi konferencji, którzy przyjęli nasze zaproszenie będą:

Prof. dr hab. Robert Piłat, który wygłosi otwierający wykład pt.: „Szkoła jako spór o istnienie świata”. Profesor filozofii na UKSW. Zajmuje się filozofią umysłu, epistemologią, etyką, filozofią literatury. Propagator filozofii w szkołach i radiu. Autor wielu cykli audycji radiowych poświęconych filozofii. Obecnie współprowadzi w Programie Drugim Polskiego Radia cykl zatytułowany „Rachunek myśli”.
http://www.filozofia.uksw.edu.pl/node/124Autorzy nowej podstawy programowej do filozofii i etyki, którzy wezmą udział w otwartej dyskusji nad temat jej założeń i wytycznych.Prof. dr hab. Jacek Wojtysiak – Profesor filozofii, kierownik Katedry Teorii Poznania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W pracy naukowej tropi dwa słowa: być i dlaczego. Uzależniony od słowa drukowanego i od dyskutowania ze wszystkimi o wszystkim.
http://pracownik.kul.pl/Jacek.WojtysiakDr Jacek Frydrych – adiunkt w Zakładzie Etyki KUL oraz wieloletni popularyzator i nauczyciel filozofii i etyki w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.
http://www.kul.pl/jacek-fydrych,12886.html

Nauczyciele filozofii, którzy zechcieli podzielić się swoim doświadczeniem i metodami dydaktycznymi:Mgr Michał Koss – wieloletni nauczyciel filozofii w III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, członek Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej przy PTF, egzaminator maturalny, doktorant IFSiD UG.Mgr Maria Łojek-Kurzętkowska - nauczycielka filozofii i etyki, doktorantka IFSiD UG, konsultantka Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i propagatorka tutoringu jako metody nauczania.Mgr Joanna Imienowska (Pracownia Filozoficzna Eureka, w ramach której zachęca uczestników warsztatów, głównie dzieci i młodzież, do samodzielnego myślenia i odkrywania świata - www.pracownia-filozoficzna.pl).Mgr Przemysław Staroń (nauczyciel filozofii w II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie oraz opiekun międzypokoleniowego fakultetu filozoficznego "Zakon Feniksa", pracownik WSPS w Sopocie http://www.centrumprasowe.swps.pl/eksperci/45-psychologia/3132-mgr-przem...)Marcin Zieliński (do niedawna nauczyciel filozofii i etyki w VI LO w Gdańsku, obecnie pracownik Biura Jakości Kształcenia UG) - autor gry "Sednokrąg", ułatwiającej rozumienie i zapamiętywanie abstrakcyjnych idei (np. filozoficznych), dzięki dostrzeganiu w nich analogii do sytuacji znanych z życia codziennego. www.wiedzaradosna.plZapraszamy do nadsyłania abstraktów swoich wystąpień i prezentacji zarówno akademików, jak i nauczycieli. Chcemy stworzyć forum dyskusyjne dotyczące wszelkich problemów związanych z edukacją filozoficzną i etyczną. Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniem z wykorzystywania nowatorskich metod dydaktycznych.